Kallelse kongress 2021

Smålands Schackförbund kallar till kongress.

Tid: Söndag 21 mars kl. 10.00.

Plats: Mötet kommer att hållas digitalt via zoom.

Anmälan sker till mikael.lundstrom@schack.se så fort som möjligt, dock senast 17 mars.

Vid anmälan kommer ni att erhålla en länk till själva mötet.

Då en plats i styrelsen kommer att stå till förfogande vid årsmötet tar styrelsen i Smålands schackförbund gärna emot förslag på personer intresserade av att sitta i styrelsen.

Styrelsen bifogar också, under punkten ”motioner och styrelsens förslag”, ett förslag på nya tävlingsbestämmelser för Smålands SF.

Glöm inte att även skicka in en nominering till Årets Ungdomsledare!

VÄLKOMNA!

Kongresshandlingar:

Dagordning Kongress 2021

SmSF Verksamhetsberättelse 2020

Bokslut 2020

Budget 2020-utfall

Förslag Budget 2021

Tävlingsreglementet ver.2020