Bidrag

Bidrag som de traditionella klubbarna i distriktet kan söka från Smålands schackförbund.

BidragBeloppKrav för att vara berättigadHur man ansöker
Schackfyranbidrag100 SEK/klassKlubben ska ha genomfört introduktionsbesöket till schackfyran och överlämnat spel.Fyll i bidragsansökan A (löpande under säsongen) och skicka till regionkonsulenten efter säsongen (senast 15 augusti). Utbetalning i oktober.
Registreringsbidrag1000 SEK/klassKlassen ska ha registrerat minst 80 % av eleverna som medlemmar i skolschackklubben (eller i en traditionell klubb), kontrollera i medlemssystemet.Fyll i bidragsansökan A (löpande under säsongen) och skicka till regionkonsulenten efter säsongen (senast 15 augusti). Utbetalning i oktober.
Aktivitetsbidrag500 SEK/skolschackklubbKlubben ska ha genomfört minst en aktivitet tillsammans med en skolschackklubben under kalenderåret.Fyll i bidragsansökan B (löpande under kalenderåret) och skicka till regionkonsulenten efter säsongen (senast 15 januari). Utbetalning under februari.
Övriga aktiviteter100 SEK/tillfälleFör varje utåtriktad schacklig aktivitet som klubben genomfört (exempelvis deltagande i lovaktivitet, mässor, informationsbesök).Fyll i bidragsansökan A (löpande under säsongen) och skicka till regionkonsulenten efter säsongen (senast 15 augusti). Utbetalning under oktober.
Reseersätt-ning till ungdomstävlingar (för närvarande schackbarometern och EGP open)10 SEK/mil för en deltagare, 15 SEK/mil för två deltagare, 20 SEK /mil för tre deltagare, 25 SEK för fyra deltagare per bil. Därefter utgår samma ersättning för bil nr 2 osv.Deltagarna är medlemmar i en till SmSF ansluten förening.Skicka reseräkning efter tävlingen till kassören i SmSF. Utbetalning inom en månad.
ÖvrigtBidrag för speciella ändamål kan sökas vid behov.