Kontakt

Styrelsen i Smålands Schackförbund består av:
Henrik Carlsson, ordförande
Jörgen Karlsson, kassör
Anders Kvarnemo, sekreterare
Roger Karlsson, styrelseledamot
Yvonne Wetterling, styrelseledamot
Johanna Lundström, Styrelsesuppleant

Revisorer:
Andreas Råvik
Mikael Ohlsson

Ni når oss via nedanstående adress:
Smålands Schackförbund
C/o Henrik Carlsson

Bidalitevägen 16

38246 Nybro

E-post:

Ordförande ordforande@smalandsschack.se
Styrelsen: styrelsen@smalandsschack.se
Kassör: kassor@smalandsschack.se
Webmaster webmaster@smalandsschack.se