Kallelse till Smålands Schackförbunds kongress 2022

Smålands Schackförbund kallar till kongress.

Tid: Lördag 23 april kl. 10.00.

Plats: Kalmar SKs klubblokal, Skälbyallén 10 i Kalmar. Karta: https://kartor.eniro.se/m/xYQRw

Anmälan sker till styrelsen@smalandsschack.se senast 18 april.

Då platser i styrelsen kommer att stå till förfogande vid årsmötet tar styrelsen i Smålands schackförbund gärna emot förslag på personer intresserade av att sitta i styrelsen.

Styrelsen bifogar också, förutom erforderliga kongresshandlingar, under punkten ”nya stadgar SSF”, ett förslag på nya stadgar för Smålands SF.

Glöm inte att även skicka in en nominering till Årets Ungdomsledare!

VÄLKOMNA!

Kongresshandlingar:

Dagordning Kongress 2022

SmSF Verksamhetsberättelse 2022

Bokslut SmSf 2021

Budget 2022 SmSF

Utfall 2021 mot budget SmSf

Nya stadgar SmSF