Nya bidragsmöjligheter från Smålands Schackförbund

För att stödja de traditionella klubbarnas återstart av ungdomsverksamheten efter pandemins skadeverkningar har Smålands Schackförbund skapat ett material- och utbildningsbidrag. Detta beskrivs i protokollet från det senaste styrelsemötet.

” Styrelsen beslutade att anslå ett belopp för varje traditionell klubb att användas för exempelvis materialinköp, ungdomsledarutbildning, domarkurser. Beloppet ska företrädesvis användas för ungdomsverksamheten. Storleken på beloppet beslutas från år till år. Det aktuella beloppet för 2022 respektive 2023 är 3000 SEK/år. Eftersom 2022 års belopp inte kunde utnyttjas på grund av pandemin så finns detta reserverat i 2022 års bokslut. Under 2023 kan varje klubb således disponera 6000 SEK.

Rutinen för att utnyttja dessa medel är att klubben skickar en ansökan till kassören som har styrelsens uppdrag att bevilja/avslå ansökan. Vid beviljande skickas den vidare till regionkonsulenten för inköp. Fakturan skickas till Smålands Schackförbund, medan materialet går till respektive klubb.”

De bidrag klubbarna kan söka från SmSF framgår av bidragstabellen under förbundsfliken länk.