Ställning i Nätbarometern efter deltävling 8

Det har nu spelats 8 deltävlingar av Nätbarometern, så nu är cirka en tredjedel av tävlingen avverkad. I miniorklassen har fyra spelare deltagit minst sex gånger, och det är också dessa spelare som toppar resultatlistan. Men eftersom man får stryka de åtta sämsta resultaten kan det fortfarande ske stora förändringar.
I knatteklassen har vi än så länge bara en deltagare, Theodor Cornfors, som hävdar sig väl i spelet med de äldre spelarna.
Resultatlistan efter deltävling 8: