KALLELSER

 


Distriktskongress [2011-03-31]

Alla klubbar i SmSF kallas till årets distriktskongress.
Tid: lördag den 9 april 2011 med start kl 10.00
Plats: Vrigstad Wärdshus.

Som vanligt behöver vi få in klubbarnas fullmakter i förväg för att kunna ge Vrigstad Wärdshus uppgift om antalet lunchgäster. På samma blankett anmäls även deltagare till eftermiddagens programsnickeri där den kommande säsongen planeras. Se till att de deltagare som klubben skickar dit har beslutsmandat för att ta arrangörskapet för tävlingar under året.

Kongresshandlingarna finns här:
- Kallelse
- Dagordning
- Fullmakt

- Verksamhetsberättelse 2010
- Bokslut 2010
- Propositioner
- Motion 1 ang "Förenklad kommunikation inom distriktet"
- Motion 2 ang "Öka intresset för Distriktets tävlingar!"

- Valberedningens förslag till ny styrelse för 2011

 

Kallelse till distriktskongress [2010-03-16]

Alla klubbar i SmSF kallas till årets distriktskongress.
Tid: lördag den 10 april 2010 med start kl 10.00
Plats: Vrigstad Wärdshus.

Som vanligt behöver vi få in klubbarnas fullmakter i förväg för att kunna ge Vrigstad Wärdshus uppgift om antalet lunchgäster. På samma blankett anmäls även deltagare till eftermiddagens programsnickeri där den kommande säsongen planeras. Se till att de deltagare som klubben skickar dit har beslutsmandat för att ta arrangörskapet för tävlingar under året.

Kongresshandlingarna finns här:
- Kallelse
- Dagordning

- Fullmakt
- Verksamhetsberättelse 2009
- Bokslut 2009
- Motion 1 ang tävlingsver ksamheten
- Motion 2 ang hårdsatsning på ungdomsschacket
- Motion 2, styrelsens yttrande
- Valberedningens förslag till ny styrelse för 2010

 

Kallelse till distriktskongress [2009-03-27]

Alla klubbar i SmSF kallas till årets distriktskongress.
Tid: lördag den 18 april 2009 med start kl 10.00
Plats: Vrigstad Wärdshus.

Som vanligt behöver vi få in klubbarnas fullmakter i förväg för att kunna ge Vrigstad Wärdshus uppgift om antalet lunchgäster. På samma blankett anmäls även deltagare till eftermiddagens programsnickeri där den kommande säsongen planeras. Se till att de deltagare som klubben skickar dit har beslutsmandat för att ta arrangörskapet för tävlingar under åre t.

Dagordningen och fullmakten finns här:
- dagordning
- fullmakt
- motioner och propositioner
- valberedningens förslag